"LEX ET ORDO"
"prawo i porządek"hybrydowa gra planszowa

Nieznajomość prawa szkodzi!

„Funkcjonowanie prawa zwłaszcza w demokratycznym państwie prawnym, opiera się na założeniu, iż wszyscy adresaci obowiązującej normy prawnej, a więc zarówno podmioty obowiązane do jej przestrzegania, jak i organy powołane do jej stosowania, znają jej właściwą treść.

Ignorantia legis non excusat (również ignorantia legis non exculpat, łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem) – oznaczają, że nikt nie może szukać usprawiedliwienia w nieznajomości prawa. Jest to zasada uznająca fikcję powszechnej znajomości prawa.”

LEX ET ORDO – PRAWO I PORZĄDEK

To pierwsza hybrydowa gra edukacyjna , w której gracze wcielają się w obywateli, wędrujących przez życie i potykających się o wydarzenia, które mogą ich spotkać w rzeczywistości ale dzięki podjętej decyzji mają wpływ na bieg tych wydarzeń.

Dlaczego warto zagrać

Gra powstała z połączenia jej papierowej wersji z elektroniką dzięki czemu stała się nowoczesnym narzędziem edukacyjnym, które obok praktycznej wiedzy z zakresu prawa, pozwala graczom w interaktywny sposób zdobywać wiedzę rozwijającą postawy obywatelskie oraz ćwiczyć umiejętności potrzebne do przetrwania w życiu publicznym. Gracze doświadczają w niej skutków niewłaściwych wyborów dokonywanych zarówno na wolności jak i w czasie odbywania kary więzienia. Uczą się zachowań, które mogą pomóc im wybrać właściwy kierunek w sytuacjach życia codziennego. Dzięki możliwości wprowadzania nieograniczonej liczby „kazusów” i uzupełniania ich online w czasie gry możliwe jest jej dostosowanie do poziomu lub wieku graczy czy też dokonanie wyboru zakresu gry dopasowanego do wieku lub zainteresowań graczy (np. prawo gospodarcze dla przedsiębiorców).

Podstawowe informacje

Liczba uczestników W grze może wziąć udział od 2 do 6 osób. Czas gry Algorytm gry pozwala na ustalenie czasu zabawy wg własnego wyboru nie krótszego jednak jak 30 minut. Gracze Gra adresowana jest do osób od 8 roku życia. Jej konstrukcja pozwala na przeprowadzenie interesującej rozgrywki zarówno wśród dzieci jak i dorosłych nawet grających ze sobą. Wynika to stąd, że o kształcie rozgrywki decydują sami gracze przez ustalenie poziomu trudności zadań dla każdego gracza indywidualnie (aktywne pionki).

Zasady gry

LEX ET ORDO – społecznościowy projekt otwarty!

Każdy prawnik, kancelaria doradztwa prawnego, student lub pasjonat prawa może stworzyć swój własny „kazus” oparty o fikcyjne lub faktyczne zdarzenia i aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Moderator gry doda wybrane „kazusy” do systemu, a twórca (twórcy) będzie miał prawo podpisać „kazus” własnym nazwiskiem (nazwą) z linkowaniem podpisu do wskazanej strony internetowej.

Wzór wpisu